01 11 602

 

เปิดอบรม หลักสูตร MikroTik Certified Network Associate

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MIKROTIK ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้งานได้ โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง มีประสบการณ์ใช้งานอุปกรณ์จริงช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ MikroTik

วิทยากร คุณมานะ แก้วเจริญ และคุณสมเกียรติ ศักดิ์ศศิชัย

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าอบรม รับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น!!
แบบฟอร์มสมัคร : https://goo.gl/LEL7vM
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.pkru.ac.th