18 12 60

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรโครงการอบรม MikroTik Certified Network Associate นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และ น.ส.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการ โดยมีวิทยากร คุณมานะ แก้วเจริญ ระหว่าง วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. .ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/hieVg2qUj7NA7Wu22